logo

Ceník

Níže uvedené ceny jsou orientační. Konečné zhodnocení zakázky připravujeme po vyslechnutí rozsahu práce na straně klienta.

Oprava poruch 500 Kč/h

Kabelové spojky NN

Domácí rozvody

Elektrická zařízení

Práce pod napětím do 1000 V

Výjezd na místo po telefonické domluvě

Opravy nejpozději do 24 hodin od nahlkášení poruchy

Realizace plánovaných elektroinstalací a rozvodů NN

Cena se odvíjí podle rosahu a obtížnosti prací

Domluva vždy s klientem před zahájením realizace